Obchodní podmínky

V Zábřehu 18. října 2019

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Elektro Urbánek s.r.o.,

Nám.Osvobození 249/12, 78901 Zábřeh

IČO:26821168

DIČ:CZ26821168

Jednatel: Aleš Urbánek

obchod@elektrourbanek.cz | reklamace@elektrourbanek.cz | +420 583 411 158

 

2. Elektronická evidence tržeb EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

3. Informace

Daňové subjekty – osoby povinné k dani, které budou požadovat při nákupu zboží vystavení daňového dokladu, musí tuto skutečnost oznámit před vystavením dokladu. Oznámením se rozumí vepsání IČ a DIČ do formuláře při objednání zboží. Na pozdější požadavky není možné brát zřetel z důvodu ZMĚNY ZÁKONA O DPH. Děkujeme za pochopení.   IČO:26821168 , DIČ:CZ26821168 , jsme  plátci DPH

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektrourbanek.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (podnikatele) a kupujícího (zákazník – spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je Elektro Urbánek s.r.o. C 25819 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Nám.Osvobození 249/12,78901, Zábřeh ČR, IČ: 26821168, DIČ: CZ26821168. Adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@elektrourbanek.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., v aktuálním znění a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v aktuálním znění.

 

4. Vymezení pojmů

Spotřebitel (Kupující)

Je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatel (Prodávající)

Je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

5. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím.

 

6. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy

Upozorňujeme, že nabídka zboží v rámci tohoto internetového obchodu je prezentací nabízeného zboží, tato nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až řádně vyplněná objednávka Kupujícího, a to pouze na zboží, u něhož je uvedena dostupnost “Skladem”.

Po řádném vyplnění a odeslání objednávky obdrží Kupující automatické potvrzení o doručení objednávky. Upozorňujeme, že toto potvrzení je pouze potvrzení o přijetí objednávky a že se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V tuto chvíli Kupní smlouva ještě není uzavřena.

Následně Prodávající zašle Kupujícímu email o potvrzení o přijetí jeho návrhu na uzavření kupní smlouvy (potvrzení o dokončení objednávky) společně s Obchodními podmínkami, což se dohromady považuje za vyhotovení Kupní smlouvy v elektronické formě. Od této chvíle se považuje Kupní smlouva za uzavřenou.

Odesláním objednávky a následným uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy dle Občanského zákoníku.

 

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) Kupujícího jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro interní potřeby Prodávajícího za účelem úspěšného splnění smlouvy a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce za účelem bezproblémového doručení zboží a s výjimkou srovnávacích portálů Heureka.cz a Zboží.cz – se zasláním osobních údajů, které jsou zasílány v míře potřebné pro zhotovení recenze na těchto portálech, Kupující dle své vůle souhlasí x nesouhlasí. Tento souhlas x nesouhlas uvádí před dokončením své objednávky.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím elektronicky archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná pouze Prodávajícímu, nikoliv třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy se tyto Obchodní podmínky Prodávajícího stávají pro Kupujícího závaznými.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá.

Náklady na dodání objednaného zboží sděluje Prodávající Kupujícímu ještě před zasláním objednávky Kupujícím a samotným uzavřením Kupní smlouvy. Náklady na dodání objednaného zboží se liší dle způsoby dopravy zvolené Kupujícím v procesu objednávání zboží.

 

Vlastnosti zboží:

Základní vlastnosti i charakteristika zboží jsou k nalezení na informační stránce o daném zboží s tím, že popis podrobných vlastností zboží obsahuje přiložený návod k použití u zakoupeného zboží.

 

8. Dodání zboží:

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a smluvní přepravní službou Dhl freight ČR, Geis CZ s.r.o., Česká pošta, s.p., nebo po individuální domluvě Toptrans EU, a.s. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího jsou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 – 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta do 30 pracovních dnů – pokud není sjednáno jinak. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce. Převzetím zboží od přepravní služby přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby, si pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je, byť i jen minimálně, poškozen, je Kupující povinen tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby. Pokud takto neučiní, Kupující bere na vědomí, že na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

 

Způsoby dodání:

1) Zásilkovou službou

Náklady na přepravu, jež hradí Kupující, jsou oznámeny Kupujícímu v procesu objednávání zboží před samotným odesláním objednávky a jsou závislé na způsobu dodání zboží, jeho hmotnosti a druhu.

2) osobní odběr na prodejně

Náklady, jež hradí Kupující při osobním odběru na prodejně (tzv. manipulační poplatek) jsou Kupujícímu oznámeny v průběhu objednávání zboží před samotným odesláním objednávky.

 

9. Platební podmínky:

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky v případě, že u objednaného zboží je informace, že je zboží skladem. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována a není uzavřena Kupní smlouva.

Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a Kupující je informován o aktuální ceně zboží.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad “Zálohová faktura – daňový doklad”. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Pokud daňový doklad Kupujícího nebyl po převzetí nenalezen (ke ztrátě může dojít během manipulace při přepravě) Kupující má možnost kontaktovat Prodávajícho elektronicky na email obchod@elektrourbanek.cz, daňový doklad Kupujícímu Prodávající obratem odešle v elektronické podobě na email Kupujícího a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu Kupujícho, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak. Při platebním převodu peněz pomocí platební karty má Prodávající právo si od Kupujícího vyžádat jeho číslo účtu, na které budou peněžitá část převedena zpět.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí po dobu trvání akce (pokud je časově vymezena), nebo do vyprodání zásob.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému, či pochybení personálu Kupujícího. V takovém případě je Prodávající oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.
 • V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Pokud Prodávající Kupujícímu nesdělil údaje o dalších daních a poplatcích, které Kupující ponese podle §1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle §1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není Kupující povinen tyto daně, poplatky nebo náklady Prodávajícímu hradit.

 

Způsoby plateb:

platba v hotovosti – při převzetí zboží na prodejně

platba na dobírku – při zasílání zásilkovou službou DHL Freight, Geis, Česká pošta, TopTrans EU.

platba převodem – Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Komerční banky. Po obdržení objednávky je Kupujícímu zaslána proforma faktura s podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol – číslo proformy faktury). Zboží je Kupujícímu odesláno po připsání platby na účet Prodávajícího.

Nepřevezme-li Kupující již odeslané zboží, na něhož uzavřel s Prodávajícím Kupní smlouvu, postupuje se jako u odstoupení Kupujícího od smlouvy.

Storno objednávky ze strany Kupujícího – Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před odesláním zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující má povinnost se informovat na infolince 583 411 158 nebo mailem obchod@elektrourbanek.cz zda a kdy bude zboží odesláno.

 

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 

10. Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem – v souladu s § 1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodů. S právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih Kupujícího, při dodržení podmínek níže uvedených, jež jsou v souladu s Občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není shodné s reklamací zboží a tudíž není reklamačním procesem. V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku, Kupující má právo od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne, kdy měl právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Jestliže však byl Kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy Kupující tuto informaci obdržel.

Rozhodne.li se Kupující, který je spotřebitelem pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Kupujícího o dodržení níže uvedených podmínek. Zároveň upozorňujeme, že Kupující v případě odstoupení od smlouvy má povinnost nést náklady na vrácení zboží, a to dle §1820 odst.1,písm. g) a §1831 odst.2 Občanského zákoníku (např. poštovné, přepravní služba, náklady spojené s vrácením peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky apod.).

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí Kupující odeslat Prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen odeslat elektronickou zprávu – ideálně email na zákaznické centrum obchod@elektrourbanek.cz s textem: “Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR pro objednávku č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (číslo účtu Kupujícího).” Datum a podpis Kupujícího

Kupující je povinen mimo elektronické vyrozumění o odstoupení na email Prodávaícího tuto skutečnost odeslat i v papírové formě přibalené společně ke zboží.

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit zboží zpět na adresu Elektro Urbánek s.r.o., Náměstí Osvobození 12, Zábřeh 789 01

Zboží, ohledně kterého odstupuje Kupující od Kupní smlouvy, a které bude Kupující odesílat zpět na adresu Prodávajícího, je Kupující povinen odeslat zpět v původním neporušeném obalu, dále zboží nesmí nést známky použití, zboží musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř.kopií).

Prodávající nenese odpovědnost za případně poškození v důsledku nedbalého a nedostačného zabalení zboží při přepravě.

Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného. Náklady spojené s odstoupením nese Kupující – poštovné při vracení zboží platí spotřebitel a Prodávající nenese povinnost jej jakkoliv proplácet, pokud o povinnosti nést tyto náklady ze strany prodejce nevyrozuměl spotřebitele před uzavřením smlouvy.

Peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající přijal, budou Kupujícímu vráceny převodem na jeho účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole. Prodávající má právo pouze na náhradu nákladů stanovených Občanským zákoníkem.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je Kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na Prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Upozorňujeme, že dle § 1837 Občanského zákoníku, nemůže Kupující mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dále o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující dále nemůže odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě pokud bylo zboží zakoupeno déle než před 14 dny.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele / Prodávajícího – Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně z části jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termín.

 

11. Záruční podmínky, uplatnění práva z vad zboží, reklamace

U soukromých osob, tedy u osob nepodnikajících, je záruční lhůta standardní 24 měsíců.
U nákupů zboží právnických a podnikajících osob, tedy tzv u objednávek na IČ, je záruka 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. V případě řešení reklamace přes Prodávajícího je kupující povinen Prodávajícího o tomto obeznámit elektronicky na reklamace@elektrourbanek.cz

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Pokud je zboží poškozeno v důsledku nedostatěčného zabalení při přepravě, nemusí být reklamace takového zboží uznána.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající má právo rozhodnou o vhodné variatně vyřízení reklamace – tj. o opravě, uplatnění přiměřené slevy, případně výměny výrobku.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat e mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ohledně reklamace nás prosím nejdřív kontaktujte emailem na reklamace@elektrourbanek.cz Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese Prodávajícího.

Kompletní reklamační řád naleznete zde

12. Ostatní ustanovení

V případě, že má Kupující jakoukoliv stížnost na jednání či jinou aktivitu Prodávajícího, má Kupující právo kontaktovat s touto stížností přímo Prodávajícího, a to odesláním e-mailu na adresu obchod@elektrourbanek.cz .

Veškeré informace v popisu zboží, jakožto i jeho parametrech – jako např. váha, rozměry zboží, kapacita, výkon a ostatní údaje jsou nezávaznými údaji a mohou se od skutečnosti lišit, pokud nejsou v Kupní smlouvě stanoveny jako závazné. Tyto informace jsou získávny od výrobců daných produktů a jejich správnost a aktuálnost nelze zaručit.

Veškeré grafické podklady a obrázky v elektronickém obchodě www.elektrourbanek.cz jsou obrázky výrobců daných produktů a jsou pouze ilustrativního charakteru. Za chyby v textu neručíme.

 

13. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.elektrourbanek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (podnikatele) a Kupujícího (zákazník – spotřebitel). Provozovatelem internetového obchodu je Elektro Urbánek s.r.o., Nám.Osvobození 249/12,78901, Zábřeh 789 01, Česká Republika

Adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@elektrourbanek.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., v aktuálním znění a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v aktuálním znění.

 

14. Další unstanovení

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

15. Prodloužená záruka

Prodloužená záruka je poskytována na základě třetích stran (výrobců daného prodkutu). Tato záruka se vztahuje pouze na vybrané produkty a nelze ji ze strany Kupujícího vyžadovat na veškeré zboží. Záruku je dle podmínek daného výrobce vždy nutno zaregistrovat a postupovat dle podmínek upravujících nárok na vznik této záruky. Za nesplnění podmínek pro vznik záruky nenese Prodávající odpovědnost. Prodloužené záruky, dle podmínek daného výrobce, u kterého je záruka uplatněna, nemusí být uskutečnitelné společně s dalšími akcemi daného výrobce – např. s dalšími doplňkovými službami, dárky atd.

 

16. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Spotřebiteli náleží právo využít v souladu se zákonem a příslušnými podmínkami, institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) při České obchodní inspekci.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

17. Služba Ověření zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

18. Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Hodnocení obchodu na Zboží.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Hodnocení obchodu na Zboží.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Zboží.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Hodnocení obchodu na Zboží.cz můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Informace provozovatele Zboží.cz ohledně ochrany osobních údajů: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

 

19. Recenze eshopu elektrourbanek.cz

Recenze a hodnocení zobrazené v eshopu elektrourbanek.cz jsou ověřené a získávané z portálů Heureka.cz a Zboží.cz a jsou pořizovány na základě ověřeného nákupu – tj. skutečného nákupu v tomto elektronickém obchodě. Ověřené recenze jsou podmíněny nákupem v tomto eshopu. Po dokončení objednávky je vygenerován každému jednotlivému zákazníkovi unikátní kód (odkaz), který je zákazníkovi odeslán do emailu, který uvedl ve své objednávce – s ohledem na svolení zákzaníka k tomuto úkonu (odeslat / neodeslat kód určený pro recenzi na portálu Heureka.cz nebo Zboží.cz).

 

20. Servis – více zde

Veškeré zboží námi prodávané pochází z oficiální distribuce.

Co se týká záruk a reklamací, tak ty je možno uplatnit po celé republice v autorizovaných servisních centrech.

Seznamy servisních partnerů jsou na webových stránkách každé značky.

Pro uplatnění servisního zákroku Vám postačí prodejní doklad.