Poškozené zboží

 • Zásilku je nutné reklamovat nejpozději následující pracovní den na pobočce České pošty.
 • Potřebovat budete kompletní balení zásilky, fakturu a občanský průkaz.
 • Na poště s vámi sepíší zápis o škodě a uplatnění nároku náhrady škody (dle podmínek České pošty se po přijetí zásilky stává zákazník majitelem zásilky).
 • Reklamační řízení poškozené zásilky a vyjádření o výsledku řízení řeší pošta přímo s vámi.
 • V případě nesplnění včasného nahlášení škody se zákazník vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Vždy doporučujeme zkontrolovat balení zásilky při přebírání od dopravce a sepsání škodního protokolu přímo při přebírání zásilky. Předejte tak možnému riziku zamítnutí reklamace.

 • Pokud dojde během přepravy ke ztrátě nebo poškození zboží a škoda je viditelná zvenčí, zřetelně poznačte na nákladní list nebo přepravní dokument podrobnosti o ztrátě nebo poškození při obdržení zásilky
 • Pokud ztráta nebo poškození není viditelné, dokud se neotevře balení, podejte písemnou stížnost dopravci do 7 dní po obdržení zboží
 • Online podání žádosti:Chci uplatnit reklamaci a jsem zákazníkem DHL Freight CZ
 • Jak na reklamaci online? Jak na reklamace online (pdf 1.9 MB)

Vždy doporučujeme zkontrolovat balení zásilky při přebírání od dopravce a sepsání škodního protokolu přímo při přebírání zásilky. Předejte tak možnému riziku zamítnutí reklamace.

 • Oprávněná osoba je povinna reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u zasílatele vždy jen písemně a ve stanovené době maximálně následující pracovního dne ode dne převzetí zásilky.
 • K projednání reklamace zjevného poškození nebo částečné ztráty zásilky, musí být konkrétní výhrada definována na dokladu o převzetí zásilky nebo vyhotoven samostatný zápis o škodě při přebírání zásilky od dopravce.
 • U škod při příjmu zásilky zjevně neznatelných se reklamační doby řídí příslušnými předpisy platnými pro smlouvu o přepravě věci. Na pozdější reklamace nemusí být brán zasílatelem
  zřetel. Zasílateli musí být dána možnost se osobně přesvědčit o rozsahu a druhu škody, přičemž další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena podle pokynů zasílatele.

Vždy doporučujeme zkontrolovat balení zásilky při přebírání od dopravce a sepsání škodního protokolu přímo při přebírání zásilky. Předejte tak možnému riziku zamítnutí reklamace.